Lokaler

K
onferensmiljön på Hennickehammar är flexibel och professionell med 4 moderna konferenslokaler varav den största, Sörgården, är delbar. För avskilt arbete finns 7 särskilda grupprum. Alla lokaler har normal utrustning: whiteboard, OH-projektor, TV/video, filmduk, blädderblock, block och pennor och trådlöst bredband(Telia Homerun).

Dessutom ordnar vi givetvis annan utrustning ni kan behöva - säg till när Du bokar så står lokalen utrustad precis som Du önskar den.
Vår reception hjälper er med kopiering och fax. För- och eftermiddagskaffe serveras i anslutning till respektive lokal för maximal effektivitet.

Plats för antal personer
Lokaler
Kvm
Parkett
Skolsittning
U-bord
Sörgården (4+5)
84
95
65
35
Sörgården (4)
42
55
25
17
Sörgården (5)
42
45
30
14
Herrgården
95
80
60
30
Bäckgården
50
60
30
20
Sjögården
42
35
12
12